لوازم :: تجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکی


گروه صنعتی و بازرگانی مترولوژی تولید کننده انواع تجهیزات آزمایشگاهی با بیش از یک دهه سابقه در زمینه تأمین
تجهیزات آزمایشگاهی صنعتی کشور می باشد.
لیست محصولات تولیدی این شرکت به شرح زیر می باشد :
آب مقطرگيري 3 ليتر در ساعت کندانسور فلزی تمام استيل
انكوباتور 55 ليتري محفظه آلومينيوم يكدرب با ترمومتر ديجيتال
انكوباتور 55 ليتري محفظه آلومينيوم يكدرب تمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمر ديجيتال)
انكوباتور 55 ليتري محفظه استيل يكدرب با ترمومتر ديجيتال
انكوباتور 55 ليتري محفظه استيل يكدرب تمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمر ديجيتال)
انكوباتور 55 ليتري محفظه آلومينيوم دودرب تمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمر ديجيتال)
انكوباتور 55 ليتري محفظه استيل دودرب تمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمر ديجيتال)
انكوباتور100 ليتري محفظه آلومينيوم تمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمر ديجيتال)
انكوباتور 100 ليتري محفظه استيل تمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمر ديجيتال)
انكوباتور140 ليتري محفظه آلومينيوم تمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمر ديجيتال)
انكوباتور140 ليتري محفظه استیل تمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمر ديجيتال)
انكوباتور200 ليتري محفظه آلومينيوم تمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمر ديجيتال)
انكوباتور200 ليتري محفظه استیل تمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمر ديجيتال)
انکوباتور 80 لیتری محفظه استیل تمام دیجیتال شیکردار
انكوباتور55 ليتري يخچالدار محفظه آلومينيوم تمام دیجیتال (ترمومترو ترمستات و تايمر ديجيتال)
انكوباتور55 ليتري يخچالدار محفظه استيل تمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمر ديجيتال)
انكوباتور55ليتري يخچالدار تمام استيل(محفظه وبدنه) دیجیتال(ترمومتروترمستات وتايمرديجيتال)
انكوباتور100 ليتري يخچالدار تمام دیجیتال (15- درجه تا 65+ درجه سانتیگراد)
انكوباتور55 ليتري يخچالدار محفظه آلومينيوم تمام دیجیتال دارای پریز مخصوص BOD
انکوباتور 80 لیتری يخچالدار محفظه استیل تمام دیجیتال شیکردار
فریزر 20- درجه تمام استیل 100 لیتری تمام دیجیتال
فریزر 40- درجه تمام استیل 100 لیتری تمام دیجیتال
فور (اوون) 22 ليتري محفظه آلومينيوم با تايمر
فور (اوون) 22 ليتري محفظه آلومينيوم تمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمر ديجيتال)
فور (اوون) 22 ليتري محفظه استيل با تايمر
فور (اوون) 22 ليتري محفظه استيل تمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمر ديجيتال)
فور (اوون) 35 ليتري محفظه آلومينيوم با تايمر
فور (اوون) 35 ليتري محفظه آلومينيوم تمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمر ديجيتال)
فور (اوون) 35 ليتري محفظه استيل با تايمر
فور (اوون) 35 ليتري محفظه استيل تمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمر ديجيتال)
فور (اوون) 55 ليتري محفظه آلومينيوم با تايمر
فور (اوون) 55 ليتري محفظه آلومينيوم با ترمومتر ديجيتال و تايمر و دريچه تخليه هوا
فور (اوون)55 ليتري محفظه آلومينيوم هوشمندPID بادريچه تخليه هوا
فور (اوون) 55 ليتري محفظه آلومينيوم فن دارتمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمرديجيتال)
فور (اوون) 55 ليتري محفظه استيل با تايمر
فور (اوون) 55 ليتري محفظه استيل با ترمومتر ديجيتال و تايمر و دريچه تخليه هوا
فور (اوون) 55 ليتري محفظه استيل هوشمندPID با دريچه تخليه هوا
فور (اوون) 55 ليتري محفظه استيل فن دارتمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمرديجيتال)
کوره الکتریکی 1100 درجه 2.5 لیتری
کوره الکتریکی 1100 درجه 3 لیتری
کوره الکتریکی 1100 درجه 5 لیتری
کوره الکتریکی 1200 درجه 7.5 لیتری
هود آزمایشگاه شیمی با ابعاد 180× 60× 80 سانت
هود آزمایشگاه شیمی با ابعاد 180× 70× 100 سانت
هود آزمایشگاه شیمی با ابعاد 180× 70× 120 سانت
هود آزمایشگاه شیمی با ابعاد 210× 60× 80 سانت
هود آزمایشگاه شیمی با ابعاد 210× 70× 100 سانت
هود آزمایشگاه شیمی با ابعاد 210× 70× 120 سانت
هود آزمایشگاه میکروبی (لامینار کلاس 2)با ابعاد 210× 70× 100 سانت
هات پلیت مگنت
هات پلیت صفحه مستطیل 40 ×30
هات پلیت صفحه گرد
فور (اوون) 100 ليتري محفظه آلومينيوم فن دارتمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمرديجيتال)
فور (اوون) 100 ليتري محفظه استيل فن دارتمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمرديجيتال)
فور (اوون) 140 ليتري محفظه آلومينيوم فن دارتمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمرديجيتال)
فور (اوون) 140 ليتري محفظه استيل فن دارتمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمرديجيتال)
فور (اوون) 200 ليتري محفظه آلومينيوم فن دار هوشمندPID (ترمومتر و ترمستات و تايمرديجيتال)
فور (اوون) 200 ليتري محفظه استيل فن دار هوشمندPID (ترمومتر و ترمستات و تايمرديجيتال)
هات پلیت مگنت
هات پلیت صفحه مستطیل 40 ×30
هات پلیت صفحه گرد
هود آزمایشگاه شیمی با ابعاد 180× 60× 80 سانت
هود آزمایشگاه شیمی با ابعاد 180× 70× 100 سانت
هود آزمایشگاه شیمی با ابعاد 180× 70× 120 سانت
هود آزمایشگاه شیمی با ابعاد 210× 60× 80 سانت
هود آزمایشگاه شیمی با ابعاد 210× 70× 100 سانت
هود آزمایشگاه شیمی با ابعاد 210× 70× 120 سانت
هود آزمایشگاه میکروبی (لامینار کلاس 2)با ابعاد 210× 70× 100 سانت
کوره الکتریکی 1100 درجه 2.5 لیتری
کوره الکتریکی 1100 درجه 3 لیتری
کوره الکتریکی 1100 درجه 5 لیتری
کوره الکتریکی 1200 درجه 7.5 لیتری
بن ماری جوش چهار خانه ترموستاتیک
بن ماری جوش شش خانه ترموستاتیک
بن ماري جوش هشت خانه ترموستاتيك
بن ماری جوش درب شيبدار ترموستاتيك 15 لیتری
بن ماری جوش درب شيبدار ترموستاتيك+ درب حلقوی
بن ماری سرولوژی جوش درب شيبدار 15 لیتری ديجيتال
بن ماری سرولوژی جوش درب شيبدار 15 لیتری ديجيتال + درب حلقوی3 حلقه
بن ماری سرولوژی جوش درب شيبدار 27 لیتری ديجيتال
بن ماری سرولوژی جوش درب شيبدار 27 لیتری ديجيتال + درب حلقوی 6 حلقه
پ هاش متر با الکترود و پایه و بافر
جار تست 4 سلولی
جار تست 6 سلولی
ذوب کپینگ
سانتریفیوژ ژربر 8 شاخه
سانتریفیوژ 16 شاخه تمام دیجیتال
شوف بالن 250
شوف بالن 500
شوف بالن 1000
شیکر لوله
شیکر الک
کلنی کانتر دیجیتال
همزن مغناطیسی
کارشناس فروش : 09129411990 امینی
تلفن (ده خط) : 02632736958
مشخصات آگهی دهنده

نام : امین امینی
استان : البرز
پست الکترونیک :
تلفن : 09129411990
تاریخ درج : 1398/09/12
تاریخ بروزرسانی : 1398/09/12
تاریخ انقضا : 1398/11/23
آدرس : آدرس دفتر فروش کرج : میدان مادر ساختمان بانک کارافرین پ 431 واحد 10 دفتر فروش تهران : بزرگراه شیخ فضل الله جنوب بعد از پل جلال – خیابان سازمان آب – برج های نگین – نگین 9 – طبقه همکف – پلاک 46 تلفن
( تعداد نمایش آگهی : 114)

تماس با آگهی دهنده
نام :  
پست الکترونیک :  
موبایل :  
تلفن :  
متن ارسالی :  
ارسال 
ارسال آگهی برای دوستان
عنوان ایمیل:  
ایمیل شما:    
ایمیل گیرنده:    
ارسال 
آخرین آگهی های تجهیزات پزشکی
1398/09/21
وزنه دقیق آزمایشگاهی کالیبراسیون
وزنه دقیق آزمایشگاهی کالیبراسیون فروش انواع وزنه کالیبراسیون ، وزنه دقیق آزمایشگاهی ، وزنه استیل ...
امین سربلند , تهران , 09129411990
1393/08/10
برای اولین بار در ایران:بهترین هدیه 2014
از مرجع بیورر آلمان (BEURER) در ایران به آدرس www.beurer.ir و شماره تلفن 55304581 ارزان تر و مطمئن ت ...
ساسان لطیفی , تهران , 55304581